Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan

Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan pri Domžalah je širši slovenski javnosti poznano po festivalskem dogajanju v poletnem času na Studencu pri Krtini. Predhodnica društva je bila leta 1949 ustanovljena kulturna sekcija, za uradni začetek pa velja leto 1962, ko se skupina preimenuje v Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Društvo danes pomembno prispeva h kulturno-umetniški dejavnosti v Občini Domžale z odmevnim Kulturnim poletnim festivalom Studenec, v sklopu katerega člani društva vsako leto pripravijo domačo gledališko predstavo, temu osrednjemu dogodku pa se pridružijo številna gostovanja; vse od ljubljanske opere, številnih glasbenikov do gledaliških predstav. Društvo je aktivno tudi v zimskem času, že več desetletij namreč pripravlja miklavževanje, ki se vse od leta 1991 odvija v Šporni dvorani Domžale.

Svoje poslanstvo vidi v vključevanju lokalne in širše skupnosti v kulturno udejstvovanje; v društvu najdejo mesto mladi, ki se prvič srečajo z gledališčem, rastejo z njim in gledališče z njimi, pa tudi izkušeni igralci, ki se predano in vedno znova radi vračajo v družbo ljubiteljev odrskih desk.