Alenka K.


V prijetnem okolju prireditvenega prostora na Kolovcu so podelili priznanja občinskim nagrajencem za preteklo leto 2020. Tradicionalno je podelitev priznanj potekala aprila, ob občinskem prazniku, a tudi letos zaradi ukrepov to ni bilo mogoče.

Slavnostno prireditev je s slovensko himno odprla pevka Eva Černe. Povezovalka Barbara Božič je s svojim umirjenim glasom nagovorila vse navzoče. Izpostavila je, da smo mi država, da jo oblikujemo in gradimo. Obstajajo torej ljudje, ki občino s svojimi deli bogatijo in si prav zaradi tega zaslužijo najvišje priznanje.

Župan je izrazil svoje veselje nad tem, da je bilo mogoče izpeljati dogodek podelitve priznanj, da se lahko zahvalimo vsem tistim, ki so in ki še bodo delali v dobro naše skupnosti. »Častni občani in drugi nagrajenci ste veliko naredili za naše Domžale in vem, da veliko še boste. Naša naloga na Občini pa je med drugim tudi to, da nudimo dobre pogoje za vas, ki to delo opravljate«. V nadaljevanju se je zahvalil komisiji, ki sprejema predloge za nagrajence in vedno ve, kdo si te nazive najbolj zasluži. Ob zaključku se je še enkrat zahvalil vsem za vse, kar delajo, in ponovno izpostavil, da so oni del te občine. »Bodimo še naprej mesto prijaznih ljudi, mesto, ki se lahko pohvali z veliko priznanji. Iskrene čestitke nagrajencem, predvsem pa g. Stražarju. Lojze je zakon in tako bo tudi ostalo!«

Podžupanja mag. Renata Kosec in podžupan Marjan Ravnikar sta podelila bronaste, srebrne plakete in zlato plaketo, ki so jih prejeli: Črtomir Frelih, Kulturno društvo rogisti, Jože Skok, Ferdinand Starin, Območno združenje Rdečega Križa Domžale, in Karel Leskovec.

Po izčrpnem poročilu o izrednem doprinosu in torej izjemnem delu so člani odbora za občinska priznanja skupaj z županom nagrado častni občan podelili režiserju Lojzetu Stražarju.

Prejemniki nagrad Občine Domžale iz Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan in obrazložitev:

NAGRADO OBČINE DOMŽALE prejme ŠPELA PRENAR

Špela Prenar je članica Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan od leta 1994. Od takrat naprej je sodelovala v vseh predstavah, najprej kot plesalka in statistka, kasneje pa je z veseljem prevzemala tudi vidnejše vloge. Med večjimi vlogami je gospa Sauvarel iz komedije Dama iz Maxima, guvernanta pri Kravsovih v Dobrem vojaku Švejku, nato vloga Emirencije v predstavi Kralj gora in ljudomrznik, v veseloigri Veselica v dolini tihi je odigrala vlogo tajnice in nato vlogo hostese Therese v predstavi Lepo je biti muzikant ter vlogo Karlove sorodnice Sonje v nadaljevanju zgodbe naslednje leto (Lepo je biti muzikant, drugi del). Vedno je v veliko oporo in pomoč pri ustvarjanju in delu društva. Zaradi izjemnega veselja do nastopanja in igranja je vedno pripravljena sodelovati tudi v drugih okoliških kulturnih društvih.

Špeli Prenar se za njeno izjemno požrtvovalno delo in odigrane vloge v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan podeli NAGRADA OBČINE DOMŽALE.

ZLATO PLAKETO Občine Domžale prejme KAREL LESKOVEC

Karel Leskovec je že več desetletij vpet v vokalno-glasbeno dejavnost domžalske občine. Njegove bogate izkušnje, mnogi uspehi in raznovrstnost zasedb, s katerimi je deloval, pričajo o glasbeniku, ki je kulturni pogled razširjal mnogim posameznikom in skupinam, kot so Domžalski oktet, Domžalski komorni zbor, Moški pevski zbor Radomlje in Šentviški zvon. Za njim so številni uspehi, med njimi je z Domžalskim komornim zborom, ki ga je ustanovil leta 1988, v 90-tih letih osvojil kar dve zlati priznanji na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem v Mariboru. Vrsto let je bil član vodstva Zveze kulturnih organizacij Domžale, strokovni sodelavec območnih revij pevskih zborov in učitelj klarineta na Glasbeni šoli Domžale, kjer je izučil mnogo mladih, tudi bodočih profesionalnih klarinetistov, ki dosegajo vrhunske mednarodne uspehe.

Vodenje pevskega zbora v vseh domačih gledaliških predstavah in operetah  Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan je njegov neprecenljiv prispevek že vrsto let. V tridesetih letih sodelovanja je soustvarjal pri 29 celovečernih predstavah in dveh operetah, sodeluje pa tudi z mladimi pevci v društvu pri miklavževanju. Njegov slog dirigentskega in zborovskega dela je ustvarjalen in odprt, zato pevci iz različnih zborov z njim izredno radi ustvarjajo in sodelujejo. Ves čas je tudi strokovni član umetniškega odbora in vedno pripravljen sodelovati z vsemi ustvarjalci posamezne predstave. Z združevanjem pevcev in igralcev iz številnih zborov in društev je tudi prispeval, da je društvo Slovenski etnografski muzej uvrstil v register Nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

Priznanje ČASTNI OBČAN Občine Domžale prejme Alojz Stražar

Alojz Stražar se je rodil 1. julija 1944 v Škocjanu in je najmlajši v družini devetih otrok. Ljubiteljsko se je s kulturo pričel ukvarjati že v rani mladosti, saj je v svoji prvi gledališki predstavi nastopil že leta 1959, nekaj let za tem pa se je spoznal tudi z režiserskim delom, ki ga odlično opravlja tudi danes. Izhaja iz gledališča pod kozolcem, kjer se je razvilo današnje poletno gledališče.

Med kulturniki in tudi ostalimi občani je zagotovo eden izmed najbolj prepoznavnih ravno on. Svoje življenje je popolnoma posvetil kulturi in kot eden izmed najpomembnejših členov in članov Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan s požrtvovalnim delom deloval kot režiser, organizator, kulturni delavec in še in še. S svojim delom je pustil velik pečat tako na območju Domžal kot tudi celotne Slovenije. V veliko pomoč pri delu pa so mu bili tudi bratje in vrste generacij društva. V kulturne dejavnosti izjemno rad vpeljuje tudi mlade in s tem prispeva k širjenju kulture in bogatejšemu kulturnemu življenju. V KS Vir je bil večkrat tudi član Sveta KS in tudi tam opravljal pomembno delo.

Poletno gledališče Studenec je njegov drugi dom že vse od leta 1963. Je Lojzetov organizacijski in tehnični dosežek. Kulturno društvo se je v začetku svojega obstoja srečevalo s kar nekaj organizacijskimi in finančnimi napori, a vendar jim je ob pomoči Občine Domžale uspelo zgraditi moderno, pokrito poletno gledališče z vsemi spremljajočimi objekti.

Studenec je torej kraj, kjer se prepletajo kulturni, glasbeni, pevski, dramski dogodki, v zadnjih letih pa smo bili lahko priča tudi različnim razstavam in drugim domačim ustvarjalcem. Ne smemo pozabiti tudi na izjemno mednarodno prireditev Glasba treh dežel, ki je povezovala Slovenijo, Avstrijo in Italijo ter s tem zagotovo dvignila tudi ugled naše občine. Veliko je dogodkov in aktivnosti, v katerih je bil Lojze vključen kot režiser, in rade volje priskoči na pomoč tudi, ko drugi potrebujejo le zrele ideje in izkušnje. Lojze je človek, ki nikoli nikomur ne odreče pomoči. Vsako leto se v mesecu decembru veselimo tudi miklavževanja, ki ga že več kot 25 let opravlja Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Pretekli december je bil sicer drugačen, a nam je Lojze ponovno priskočil na pomoč in pripravil čudovito virtualno miklavževanje.

Ne pozabimo pa tudi na to, da so vrhunec kulturnih dejavnosti Alojza Stražarja vsakoletne domače gledališče predstave, ki zelo nazorno kažejo, kako močno in trdno je društvo. G. Stražar je zagotovo srce in središče le teh, saj med seboj povezuje od 60 do 150 igralcev, pevcev, plesalcev, statistov, domačih igralcev in tudi igralcev iz sosednjih društev. Te predstave si ogleda med deset in petnajst tisoč gledalcev. V zadnjih letih pa so na odru stala tudi pomembna slovenska imena s področja igralstva in glasbe.

Vrsto je predstav, kjer se je g. Alojz Stražar podpisal kot režiser, več kot petdeset jih že šteje. Vsaka je narejena z velikim veseljem in dobro energijo, v gledalcih pušča prelepe vtise.

V zadnjih letih se je kulturno poletno dogajanje v organizaciji Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan organiziralo v okviru Kulturnega poletnega festivala Studenec, ki bogati ne samo kulturno ponudbo v Domžalah, marveč tudi širše. Na ta način glas naše občine seže izven slovenskih meja in za to smo seveda neizmerno hvaležni. Leta 2017 je izvedel kulturni poletni festival, ki je kot uvertura ponudil dva izjemna koncerta v cerkvi sv. Lenarta na Krtini, neverjeten uspeh pa je doživela tudi domača gledališka predstava Divji lovec. Na razprodanem odru pa se je takrat predstavila tudi ljubljanska opera. Izredno odmevna je tudi maša s kulturnim programom ob slovenskem kulturnem prazniku v škocjanski cerkvi, ki je namenjena pokojnim članom in članicam društva.

Dolga leta je g. Stražar opravljal tudi funkcijo predsednika in podpredsednika Zveze kulturnih organizacij Domžale, aktivno pa deloval tudi v Skladu za ljubiteljsko kulturno dejavnost, ne samo na območju občine, temveč tudi na državnem nivoju. S svojimi inovativnimi pobudami pomembno sooblikuje kulturno življenje v lokalni skupnosti in obenem poudarja kvaliteto kulturnih društev v našem prostoru. Vedno se je zavedal pomena profesionalne institucije – Kulturnega doma Franca Bernika Domžale – saj je tudi sam del njega. V svetu zavoda pomembno oblikuje vsebino dejavnosti uspešne profesionalne kulturne institucije.

Ne smemo pozabiti tudi na to, da se g. Stražar kot predsednik in celotno Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan zelo aktivno vključujeta tudi v delo in življenje KS Krtina, kjer pomembno bogatita življenje krajanov in krajank. Društvo sodeluje tudi pri različnih aktivnostih KS, združuje domačine, promovira KS in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine ter urejenost poletnega gledališča in njegove okolice. G. Stražar je aktiven tudi znotraj KS Vir, dejaven je tudi v njenem kulturnem društvu, pred nekaj leti pa je deloval tudi v KS Rova, ko so skupaj z domačini pripravili del gledališke igre Rokovnjači.

Glede na vse našteto lahko povzamemo, da bi bilo življenje na kulturnem področju v nekaj zadnjih desetletjih v naši občini in tudi širom Slovenije in izven naših meja brez gospoda Alojza Stražarja zagotovo manj bogato.

Predstave, katerih del je bil, je seveda moč našteti, a vendar je nemogoče našteti vse tiste prostovoljne ure dela, ki jih je g. Stražar namenil društvu, kulturi, krajevni skupnosti in naši občini. Nemogoče je prešteti tudi vse posameznike, plesalce, glasbenike in vse ljubitelje kulture, ki so sodelovali pri njegovih številnih projektih in tako skupaj z njim tvorili celoto.

Resnično je ogromno stvari, ki bi jih še lahko izpostavili, saj je njegovo delo na področju razvoja kulture, kot že omenjeno, enormno. Naj pa jih izpostavim še z nekaj pridevniki. G. Stražarju jih lahko dodamo kar nekaj. Iz njega seva posebna požrtvovalnost, strokovnost, vztrajnost, pozitivna energija, dobra volja … Je človek, ki verjame, da je vse mogoče, človek, ki verjame, da se lahko s sodelovanjem in prijateljstvom naredi vse in še več. Je velikanski prispevek h kulturnemu življenju, k razvoju kulture in širjenju te. G. Stražar je prav zaradi omenjenih lastnosti že prejel precej nagrad, a vendar si zanesljivo, za to izjemno delo, ki ga opravlja, zasluži še eno: naziv častnega občana.

Vir besedila: Občina Domžale, Urad župana, https://www.domzale.si/objava/529141
Foto: Vido Repanšek

 

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek