V sredo, 2. septembra 2020 so bila ob 68. prazniku Občine Domžale na Kolovcu podeljena najvišja občinska priznanja – nagrade in plakete. Med prejemniki in prejemnicami sta bili tudi članici našega društva, Pia Brodnik (nagrada Občine Domžale) in Marta Majdič (bronasta plaketa Občine Domžale). Iskreno čestitamo tudi častni občanki gospe Veri Vojska, ki našo dejavnost zvesto spremlja že desetletja in redno objavlja prispevke o našem gledališču v lokalnem časopisu Slamnik. Čestitke tudi vsem ostalim prejemnikom in prejemnicam nagrad ter priznanj.

Nagrade Občine Domžale se podeljujejo za dosežke na različnih področjih dela in ustvarjanja, s katerimi prejemniki pripomorejo k boljšemu, kvalitetnejšemu in bogatejšemu življenju občanov ter k ugledu in razvoju Občine Domžale.

Nagrada Občine Domžale je bila podeljena Pii Brodnik za njeno dvajsetletno sodelovanje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.
Pia Brodnik je članica Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že od leta 2000. Njena prva glavna vloga je bila Katja Silvana v opereti Planinska roža. Vse od začetne vloge pa do danes Pia Brodnik prevzema številne karakterne igralske in pevske vloge. Kot odlična solistka je nastopila na Glasbi treh dežel in na številnih drugih koncertih ter tudi odprtju Poletnega festivala na Studencu. Je nepogrešljiva igralka in pevka v gledaliških in operetnih predstavah ter ljubiteljsko sodeluje v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan že 20 let.

Bronaste plakete se podeljujejo za odmevne uspehe v zadnjem obdobju – kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.

Bronasto plaketo Občine Domžale je prejela Marta Majdič za ljubiteljsko požrtvovalno delo pri domačih gledaliških predstavah v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan.

Marta Majdič je članica Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan že od leta 1974. V tem letu je odigrala vidno vlogo v predstavi Bratova kri in kasneje vse do leta 1995 prevzemala večje ženske vloge. Gospa Majdič je bila v tem času nepogrešljiva igralka in vsako vlogo ali katero koli drugo zadolžitev je vzela zelo resno ter bila v veliko pomoč pri ustvarjanju programov v gledališču. Njeni igralski liki so bili vedno karakterni in publiki všečni. Po njeni zaslugi je v gledališče na Studencu vključena tudi vsa njena družina. Potrebe v društvu pa so narekovale poleg igranja tudi druge zadolžitve, zato je leta 1996 prevzela mesto inspicientke in od takrat pa vse do danes sodeluje prav pri vsaki predstavi ter skrbi za pravočasni vstop igralcev na oder in je zato nepogrešljiv člen v predstavah. S prevzemom te zadolžitve si ne more ogledati niti ene same predstave v živo kot gledalka. Marta Majdič je kot inspicientka zelo cenjena in nepogrešljiva pri predstavah.

Foto: Vido Repanšek